Yusuf Avcı

freelance grafik tasarım

Etkili Reklam / Metin Yazmak ve Yaratıcılık

Yaşamımızda bazı kavramlar tehdit içerdiği (yani zorunluluk içerdiği) için eylemi hızlandırmakta etkilidir.
Görsel pazarlamada ve reklamcılıkta her ne kadar zor da olsa,
ikna etme ve harekete geçirme işlevleri vardır.
Her insanın kafasında günlük hayatta sürekli karşılaştığı görsel algılardan ötürü, reklam metinleri yatar.
İnsanın üretken zihni boşken bile sürekli çalışan bir sisteme sahiptir.
İnsan zihnini ve içindeki almak istediği mesajları metinlerle ve görsellerle keşfetmek yani 12’den vurmanın belli metodları, teknikleri ve püf noktaları bulunmaktadır.
Bunları size aktarmaya çalışacağım.

Tüm bunlar için ana yetenek, düşünüp kafanızda hedef mesajlar değil,
dünyayı, çevreyi, insanları, toplumu, yaşamı doğru analiz edip,
görerek yaşamaktan geçiyor.

“iletişimin önemi” burada başlıyor ve düşünceler ile filizleniyor.
Yaratıcılık çevreyi bilmekle başlar ve zihinde biter.
ÜRETMEK işte burada temelleşir.
Reklamcılık ve Görsel’de bilgi ise teoriktir. Bilgi tek başına üretmez, yaratıcılık ister.
İLETİŞİM verilmek istenilen mesajı net bir şekilde verebilme ve alabilmektir.
Hedef kitleye erişmenin temelinde “dikkat çekme, baktırma, okutma, merak uyandırma, akılda kalıcılık” gibi mesajlar yatar.

Her zaman harekete geçirici, karar verdirici ve ikna edici net işlevler kullanın. Bu işlevin temelinde yine yaratıcılık yatar, gerek görsel gerek metin (slogan) açısından…

Vereceğiniz mesajlar her bireyde (kadın-erkek-çocuk-kültürel açıdan) farklı algılar yaratacaktır. Net olmanız ve ortak mesajlar (mesela duygusal) yaratmanız bunu hafife indirgeyebilir. Burada da yaratıcılığın yanında “anlatabilme yeteneği” var 🙂

Önyargı! (milletimizin hastalığı) denen şeyden uzak durun, kendini anlatan mesajlara yönelin. (Tabi önyargıyı ters köşeye yatıran mesajları bireye işlerseniz tadından yenmez oda ayrı bir başarıdır.)
Örnek bir önyargıyı ters köşe reklam filmi:
http://www.youtube.com/watch?v=a–tNbjpbL0

Görüntü dili, yazı dili, konuşma dili, beden dili gib; farklı işaretler kullanan dillerin de iyi bilinmesi ve doğru algılanması, hayatta olduğu gibi reklamcılıkta da önem kazanıyor.

Minik bir tavsiyem: Reklam çalışmalarınızda Türkçe’mizi koruyun ve bu konuda daha hassas olun.

Metin Yazmak
Öncelikle canlı, dinamik ve kıvrak bir metin oluşturulacak dil çok iyi bilinmelidir.
Müşteri kitlesi, çok yakından tanınmalı ve
konu hakkında donanımlı olunmalıdır.

Metnin amacına ulaşmasını; hitap ettiği kitleye uygun konsept, strateji, yaklaşım, mecra, format ve boyut belirler.
Metni güçlü kılan özelliklerden biri de duygusallık ve içtenliktir.

Görsel bir dil kullanılarak, atmosfer oluşturulup imaj yaratarak, dikkatleri reklamı yapılan ürün yada hizmette görselliğin ve tasarımın verdiği destekten yararlanılsa da;
gazete, dergi ve basılı malzemelerdeki metnin işlevi, tamamen kendi gücünden kaynaklanır. Bu yüzden bir metnin doğru okutulup doğru algılatılabilmesini sağlamak için; imla kurallarına uyum, noktalama işaretlerine gösterilen özen, açık ve net ifade biçimi büyük önem taşır.
Klişelerden uzak bir yaklaşım, okuma isteği yaratacak parlak bir üslup ve her konuya özel sözcük seçimi; metnin değerini artırır.
Her okuyucuda farklı çağrışımlar oluşturulması amaçlanan ve edebiyata zenginlik kazandıran derinlik niteliği; reklamcılıkta geçerli değildir. Hedef kitle içerisinde yer alan her okura, mümkün olduğu kadar aynı anlam aktarılmasına dikkat edilmelidir.

* Tabelalar, billboardlar ve afişler; sınırlı bir zaman süresi içinde hedef kitleyle iletişim kurmak zorundadır. Bu yüzden hızlı okunup çabuk algılanan ve kolayca akılda kalan bir yaklaşıma göre oluşturulan metni gerekli kılar.

Öte yanda maliyetlerinde önemli olduğu reklam çalışmaları;
samimi tonda, açık, yalın ve net bir üslupta biçimlenmelidir.
Grafik tasarıma bağlı olarak ne büyüklükte bir alan ve süre kullanılırsa kullanılsın, reklam metninin ve görselinin en önemli özelliği;
doğrudan iletişimi, ekonomik ve güçlü bir anlatımı gerekli kılmasıdır.

Yaratıcı Olmak
“Nasıl?” sorusuna sıra dışı bir yanıt bularak soruna çözüm getirmektir.
Yaratıcılıta Profesyonellik: yaratıcılığı işlevli kılma çabası olan “mesleki bilgi”,
yaratıcılıkta yapabilme malzemesi olan “entellektüel birikim”,
ve hangi konuda ne amaçla yaratıcılık yapılacağının bilgisi olan “anlatım”dır.
“anlaşılırlık, özgünlük, estetik düzey ve inandırıcılık” yaratıcılıkta önemli kriterlerdir.

   

Kısacası;
herhangi bir ürün ya da hizmetin, kısa ve uzun vadede satışı için etkin bir üretim yapmayı amaçlayan reklam yazarı;
öncelikle iletişim birikimini yansıtan “anlama ve anlatma” yeteneğine sahip olmalıdır.
Bu yalnızda, reklamı yapılan ürün/hizmetle hedef kitlesi arasındaki mesaj bütünlüğü açısından değil; reklama yönelik üretim zincirinin halkaları arasındaki sağlıklı işbirliği için de gereklidir.

Şuana kadar genelde kısa vadede satıştan bahsettim.
Uzun vadede satış;
rekabet karşısındaki mevcut konumun korunması için imaj oluşturma, marka pekiştirme, marka güçlendirme ve gündemde olmaya yönelik reklam çalışmalarıdır.

* Karşılıklı etkileşimde “ikna etme ve harekete geçirme” işlevlerini unutmayalım.

* Tüketiciyi ürün veya hizmete “düşünce birlikteliği ve duygu ortaklığı” oluşturmasına yönlendirin.
Ürünü marka ile birleştirip, tek seferde özellik ve tüketici yararını çalışmalarınıza yansıtın.
Bu her zaman satın aldırmaya yöneltir.

* Doğru anlatımın temelleri;
KİME (Hedef Kitle) + NERDE (mecra) + NE SÖLENECEK (vaatler)  ‘dir.
Bunların tümü ÜRETİM’i kapsar.

ETİKETLER