Yusuf Avcı

freelance grafik tasarım

Caner Taslaman Sözleri

Caner Taslaman (Hakkında)’ın en iyi sözlerini toparladım. Her biri altın niteliğinde. Şöyle ki:

* İslam sadece bir hakikat değildir; her türlü hakikati hakikat yapan bir hakikattir.

* Bilimin ayrı, felsefenin ayrı, dinin ayrı hakikatleri olamaz; fakat yanlış bilim, yanlış felsefe ve yanlış din anlayışları olabilir.

* İnsana ” kendini beğendirme ” arzusu, Allah’a kendisini beğendirmesi için verilmiştir. Başkaları beğenmez kaygısıyla Allah’tan uzak durmak nasıl bir çelişkidir?

*  İnsanı yaratan, yaratılışın sırlarını yarattığının özüne yerleştirmiştir.

* Varlığının sırrını bilmeyenler evrenin sırlarını bildiğini söylemesi nasıl bir komedidir!

* Anlam da iyi de doğru da güzel de bizi çeker: Nereye? Niye?

* Dünya işlerinde öndekilere bakıp imrenen, ahiret işlerinde geridekilere bakıp tembellik edenler; dünya işlerinde geridekilere bakıp şükretmek, ahiret işlerinde öndekilere bakıp gayret etmek gerekmez mi?

* ALLAH eserinin muhteşemliği için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçı gibidir; o yüzdendir ki milyonlarca canlı, milyarlarca yıldız vardır.

* ALLAH’ı olan hiçbir şeyi olmasa da zengindir; ALLAH’ı olmayan her şeyi olsa da fakirdir.

* Dünyaya en önemli borçlarımızdan birisi İslam ile Müslümanlar’ın farkını anlatmaktır.

* Kafir kibirle yüceldiğini, kullukla alçalacağını sanır. Mümin kullukla yüceldiğini, kibirle alçalacağını bilir.

* Her an ALLAH’ın huzurunda olduğunu bilmenin vereceği saadet, tüm dünyanın mülküne sahip olmanın vereceği saadetten üstün değil midir?

* Hayatın boş olduğu yanılgısından, her yerin ALLAH ile dopdolu olduğu anlaşılınca kurtulunur.

* Kuran’ın ya en büyük gerçek ya da en büyük yalan olduğunu dinsizler bile kabul etmek zorundadır; O asla sıradan olamaz.

* ALLAH’sız yaşamak yüzeysel, sıkıcı, yavan, değersiz, çirkin ve anlamsızdır.

* Ölümü öldürüp ölümsüz olamazsın ölümün sahibine yönelmeden.

*  Allah’ım,zihnimden düşünceni ,gözümden tecellini, kulağımdan zikrini,bedenimden istikametini,kalbimden sevgini eksik etme.

* İçinde bulunduğumuz dönemin seküler düzeni hazcı sunumundaki görkeme karşın yüzeyseldir ve insan fıtratının derin çığlıklarına cevap veremez.

*  Sağlam bir dini anlayışın gelişebilmesi için hem duyguların hem de aklın güçlenmesi gerekir.

* Kuran aklı ilahlaştırmaz ama aklı kullanmanın dine hizmet ettiğini gösterir.

* Biz, bilgimizdeki eksikliklerle değil, artan bilgimizle Allah’ın sanatına tanıklık ederiz.

* Kuran öyle bir zihin inşa eder ki; algıladığınız her varlıkta Allah’ın varlığıyla ilgili delilleri görür,hisseder,takdir eder,şükredersiniz.
*  Kuran, her şeyde Allah’ın sanat ve kudretini görebilen bir zihin inşa ederek, nerede olursanız olun Allah’ın varlığını hissetmenizi sağlar.

* Birisi, “Ben, benim kültürüme göre her kültüre anlayış göstermem” derse, “her kültüre anlayış gösterme” yaklaşımını savunanlar, buna da anlayış göstermek zorundadırlar; bu ise kendilerini  reddetmeleri demektir.

*ALLAH tüm tasarımların ezeli sahibidir, ALLAH yaratıcı tasarımcıdır; bilim insanları ve sanatçılar ise keşfedici tasarımcılardır.

* Eğer arzuların Kuran ile çatışırsa; Kuran’ı arzularına değil, arzularını Kuran’a uydur.

* Eğer alışkanlıkların Kuran ile çatışırsa; Kuran’ı alışkanlıklarına değil, alışkanlıklarını Kuran’a uydur.

*  Kuran ile çatışırlarsa, arzularını da alışkanlıklarını da çiğne ve parçala.

* Allah görünmez, fakat her şey O’nla görünür olmuştur.

* ”Her şey şüphelidir” diyenler, bu yaklaşımlarıyla şüphesiz bir şey iddiasında olduklarının farkında olmadan kendilerini yalanlarlar.

* ALLAH’la bağlantısız her şey tüketilir; tüketilen her şey ise sıkıcıdır.

* ALLAH’a neyimi verebilirim diye düşünme; ALLAH’a kendini ver.

* Doğduğumda başaşağı edildi kum saatim; kavuşmaya kaç kum tanesi kaldı RABBİM?

* İçimizde fıtratın delilleri, evrende üstün sanatın ve kudretintezahürleri, elde Kuran’ın ayetleri varken ALLAH’tan nasıl şüphe edilir?

* Olmak ya da olmamak meselesinde teklif geldi. Ne yaparsan yaparsın ama bu teklifi görmezden gelemezsin.

* Uyduların dalgalarının birçok yere nüfuz edebilmesini aklı alanların,ALLAH’ın her şeye nüfuz etmesini akıllarının almamasını aklım almıyor!

*  “Bilginin tek kaynağı bilim, bilimin tek kaynağı gözlem ve deneydir” diyenler,bu iddialarının bile gözlem ve deneye dayanmadığını göremeyecek kadar felsefe fukarasılar!

* Akılla alevlenen duyguya, duyguyla beslenen akla ihtiyacımız var.

* İman için aklını reddedenler, imanı en büyük dostundan ederler.

* Her şey anlamsızsa,ruh neden “anlam” diye haykırır?

* Çöp bilgilerin etrafı sardığı günümüzde, felsefenin en önemli vazifelerinden biri çöpçülüktür.

* Din-bilim ilişkisi hakkında ilk olarak “Hangi bilimden ve hangi dinden bahsediyorsunuz?” sorusunu sorun.

* Ahirete inanmayanlara göre muhteşem dekorlu bir tiyatronun perdesi açılır ve bir saniyede kapanır: Hepsi bu!

* Israrla doğa-üstü mucize bekleyenler, doğanın mucizeliğini göremeyenlerdir.

*  ALLAH’a düşman olanlar, başkalarını ALLAH’ın yokluğuna inandırınca ALLAH’ı yok edeceklerini sanırlar.

*  Basit ruhlar, zengine zenginliğinden dolayı hürmet eder.

* Alışkanlıklar, en büyük puttur.

* İnsan zihni evreni anlayacak şekilde yaratılmasaydı, bir toz zerresi hükmündeki insan nasıl tüm evreni yutardı/bilirdi?

* Temel soru nasıl atomu gördüğümüz değil; nasıl görmenin olduğudur.

* Neden kaos yerine doğa yasaları var?

* Her şey mekanik parçacıklardan oluşuyorsa nasıl gayesel insanbilinci çıkar?

* ALLAH’tan başka her şey sıkıcıdır.

* ALLAH’ın her şeyi yarattığını bilmeyenler ne çok “Benim” derler.

* Modern insan hazla büyülenmiş, hırsla aptallaşmış ve kibirle sukut etmiştir.

* Televizyonun çay içilip çekirdek çıtlatırken inşa ettiği zihinler nasıl içinde olunan yavanlığı anlamsızlığı ve yüzeyselliği farkedecek.
* Ne mutlu ALLAH’ın yarattığı evrenin, verdiği aklın, biçimlendirdiği benliğin ve gönderdiği Kitabın çelişmediğini bilenlere.

* Ey dünyaya meydan okuyan adam: Kendini okuyabildin mi?

* Ben beni keşfettikçe benim benden Çok Yüce’den olduğumu anlarım.

* Sen senin olsan ey insan! Kalbinin atışına söz geçiremeyen halinle nasıl yıldızlara ulaşırdı zihnin?

* Kabının deliğini kapamazsan en gür çağlayanlardan bile su alamazsın.

* Sahip olduklarını göremeyenler sahip olmadıklarına vahlanırlar.

*  Tek bir aldanışı elemeye bağlıdır sırrı çözmek: Tesadüfü…

* Hesabı verilmeyen süslü söz, boş bir retoriktir.

* Bir şeyi kavramanın, o şeyi onaylamak olmadığı mutlaka anlaşılmalı!

* Kuran, Peygamberimiz’den sonra hiçbir insanın epistemolojik olarak özel bir statüsü olduğuna onay vermemiştir.

* İslam, dünyevi çıkarlar üzerine kurulmuş hedeflerin üstesinden gelebileceğimiz bir varlık ve ahiret anlayışı sunar.

* Kuran’da Peygamberimiz’in putperestlerle anlaşma imzaladığını görüyoruz; bunun anlamı, Müslümanların inancından dolayı iletişime geçemeyeceğiz bir “öteki” olmadığıdır.

*  İslam “kaynağı” olmadığı birçok savaşta “mobilize edici” unsur olarak araçsallaştırılmıştır: Bu farka dikkat!

* Karl Popper’ın da dikkat çektiği gibi en kötü yönetici iktidardayken en az zarar göreceğimiz sistemler kurmalıyız

* Şiddetin pazarlanmasında araç olarak kullanılan retoriklerden kendimizi kurtarabilirsek, diyalog ve barış arayışında önümüze çıkan çok büyük bir engelden kurtulmuş oluruz.

*  Neyi bilip bilmediğini bilmenin bilgisiyle bilgi merdivenlerinden tırman.

* ALLAH’ı, zamana bağlı olmayan zamanın yaratıcısı olarak görmek, birçok teolojik meselenin anlaşılmasında ufuk açacaktır.

* Tüm evren orantılı olarak trilyonda bir oranında bile küçültülseydi farketmezdik: O zaman büyüklük-küçüklük meselesini niye abartıyoruz?
* Medya eğlendirirken manipüle etmekte ve endoktrinasyona sebep olmakta, eğlenen kişilerse farkında olmadan değişmeye devam etmekteler.

*  Yapay zekalar birçok alanda insan zihninden daha başarılı ama en basit bilinç durumunu bile taklit edemezler; derece değil mahiyet farkı var.

* Kuantum teorisini anlamaktaki zorluklardan istifade ederek saçma fikirlerini “kuantum fikirler” olarak sunan “kuantum şarlatanlara” dikkat!

* Bence küreselleşme sürecine karşı toptan retçi veya toptan alkışlamacı yaklaşımlar hatalıdır; bu konuda analitik yaklaşımlar geliştirmek ve toptancılığı bırakmak şarttır.

* Her şeyini Veren’e her şeyini ver.

*  Müslümanları mahveden cehalet, zevksizlik, bencillik ve tekfirleşmedir; ihya edecek ilim, estetik, fedakarlık ve birliktir. (diğergamlık ve tesanüttür)

* Ters yöne hızlı koşanlar hedeften en ırak olacaklardır.

* Ne garip bir idraksizlik! İnananlar sanki Allah’a inanmıyormuş gibi umursamazlar, inanmayanlar sanki Allah’a inanıyormuş gibi rahatlar.

* Kimsenin hak etmeden baş olmadığını söyleyenler; önce baştakilere baksınlar sonra söylesinler.

* Kalp, “kalbi veren”e açılması için verilmiştir: “HABERİNİZ OLSUN, KALPLER ALLAH’IN HATIRLANMASIYLA TATMİN OLUR.” (13-Rad-28)

* ALLAH’ın her hikmeti bilinir olsaydı tevekkül ne olurdu?

* Allah’a kulluktan kaçanlar, arzularına kulluktan kaçmamaktalar.

* Belaların en belalısına diklenerek diyelim ki: “BİZ ALLAH’A AİTİZ VE O’NA DÖNECEĞİZ” (2-Bakara Suresi-156).

* Dinin temel sırrı imtihandır; imtihan ancak irade varsa, irade ancak kötülük varsa anlamlıdır.

* Son can teslim alındığı ve son yıldızın ışığı söndürüldüğünde önemli olacak neyse şimdi de önemli olan bir tek O’dur.

* Uçsuz bucaksız da olsa nice karanlıklar, aydınlatmaya yeter onları ufacık ışıklar.

* Nefsini bilmeyen Rabbini bilemez; Rabbini bilmeyen nefsine haddini bildiremez.

* Allah’ın verdiği ağızla Allah’ı anmaktan utanmak neyin nesidir?

* Sonsuza kondurulmuş nokta kadar aciz; noktalığımızda Sonsuz’u bulacak kadar donanımlıyız.

* Kelimeler ve cümleler taşıyamaz O’nun varlığının yükünü!

* Maddenin özü itme-çekme ve dalga-parçacık olmaktır. Peki “iyi” ve “güzel” neredendir?

* Nasıl oluyor da evrenin başlangıç patlaması Bach’a notaları, Rembrandt’a renkleri, Newton’a matematiği hediye etmiştir?

* Neden doğa yasaları, evrende gözlenen tasarımları ve tüm çeşitliliği ile canlıların oluşumunu olanaklı kılacak şekildedir?

* Varlığını yok olanların üstüne inşa etmek ne büyük bir ahmaklıktır!

* Kur’an hem akla, hem duyguya hitap eder, hem de fıtratımızın anlam, iyi, doğru ve güzelle ilgili çığlıklarına ab-ı hayat sunar.

* Gözünün gördüklerine bağlanacağına, gözünü ve sana görmeyi bağışlayana bağlan.

* Allah’a atıf yapmayanlar ahlaklı olabilir ama rasyonel bir ahlaki yapıyı temellendiremezler.

* Gerçek cesaretin huzurla buluşması, Allah’a kavuşmanın mutluluğuyla ölümün yüzüne gülebilmektedir.

* Allah insanları kendine ve göndereceği dinlere muhtaç yaratmıştır; insan fıtratı buna göre tasarımlıdır.

* Ancak ALLAH’a varlığını adadığında varlık kazanırsın.

* Anlamı, derinliği, yaralarına merhemi ve hiç sarsılmaz zemini arayanlara bu ayet yetmez mi?: ALLAH KULUNA YETMEZ Mİ? (39-Zümer -36)
* Her zaman var olmayanla hiçbir zaman işim olmaz.
* Ancak ALLAH varsa anlam, doğru, iyi ve güzel vardır; ALLAH’ı reddeden için bunlar sadece halüsinasyonlardır.

* Kuran’ın içinde aklı aşan unsurlar vardır ama akla aykırı unsurlar yoktur.

* Doğanın zihnindeki ontolojik statüsünü “yaratıcı”dan “yaratılmış”a indirirsen; estetiğini-anlamını-yüceliğini çok daha yukarılara taşırsın.

* Değerlere sahip olmayan alim, şeytanın en değerli askeri olur.

* Arzularımızdan,acılarımızdan, mutluluklarımızdan,ümitlerimizden, korkularımızdan, algılarımızdan, aklımızdan, sezgilerimizden Allah’a açılan kapılar vardır. Açabilenlere ne mutlu!

* Erdemsiz ülkelerde basit insanların sözleri derin algılanır, küçük insanların etkileri büyük olur.

* Allah’ın bağışlanmasını uman bizler, iş bağışlamaya gelince ne kadar cimriyiz!

* Allah’ın ezeli hükümdarlığını bilenler için ümitsizlik yoktur.

* Bir işin ancak Allah’a bakan bir yönü varsa bir kıymeti harbiyesi olabilir.

* Şöhretperestlikle insanların zihnindeki “büyük ünlü” olmaya çalışacağına, Allah’ın ezeli zihnindeki yüzü ak bir kul olmaya çalış.

* Yanlış cevapların şaşkın takipçisi olmaktansa doğru soruları ısrarla soran ol.

* Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi yüzeysel olanın elit ve sofistike zannedilmesidir.

* Her bir müzik parçasının çalınması Allah’ın evrene koyduğu bir potansiyelin haykırılmasıdır.

* Neden doğa, ancak Allah varsa “rasyonel temeli” olacak doğuştan ahlaki özellikler oluşturmuştur?

* Kapitalizmin sunduğu hayatta insanın sahip olması beklenen mal insanın sahibi olmaktadır.

* Ne kapitalizmin tatmini maksimum arttırması, ne Budistler ile sufilerin arzuları maksimum düşürmesi insan yaratılışına uygun çözümü sunamaz.

* İslam ne cesaretsiz, cömertliksiz, adaletsiz ne de namazsız, oruçsuz, zekatsız olabilir.

* Kuran, uyutan bir melodi ve hafifçe esen bir meltem değildir; O, canlandıran bir şarkı ve batılı söküp atan bir kasırgadır.

* Hayat görüşlerini İslam’a göre yargılayacaklarına,hayat görüşlerine göre İslam’ı yargılayanlar,lokomotifi vagonlara çektirmeye kalkmaktalar!

* Hak dinden, doğrumuzun doğruluğundan çok yanlışımızın yanlışlığını öğretmesini beklemeliyiz.

* Gelenekçilik eskiyi gerçekle, modernizm ise yeniyi gerçekle karıştırma yanlışına sürüklemektedir.

* Gerçek aydın, çağının rüzgarlarının sürüklediği bir yaprak olmak yerine, çağının kınamalara aldırmadan kendi çağının yol açtığı zülumatları (karanlıklarını) aydınlatan kişi olmalıdır.

* Ümidimizin sebebi, her şeyin daha iyi olacak olması değildir, fakat her şeyin ardında Allah’ın hikmeti olduğunu bilmemizdir.

Kaynak:  www.canertaslaman.com